دسته بندی عکس: گالری عکس

برداشت طلای زرد ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۴

برداشت طلای زرد

وضعیت سد دز و کرخه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۳

وضعیت سد دز و کرخه

برداشت طالبی های رسیده ۲۲ تیر ۱۴۰۰ - ۹:۵۲

برداشت طالبی های رسیده

خشک‌شدن کشکان رود – لرستان ۱۴ تیر ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۳

خشک‌شدن کشکان رود – لرستان

فرار از گرمای تابستان بوشهر ۰۸ تیر ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۹

فرار از گرمای تابستان بوشهر